Lietuvos Raktininkų Asociacija

 
      LT | EN | RU | PL

SVEIKI ATVYKĘ Į LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJOS PUSLAPĮ!

 
 

APIE MUS

 

ANNO 1516

 • 1516 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius ŽYGIMANTAS I-sis (Senasis) išleido privilegiją Vilniaus kalviams, katiliams ir šaltkalviams. Sekant Krokuvos meistrų pavyzdžiu, bet pritaikant vietos sąlygoms, Vilniuje buvo įkurtas kalvių, katilių ir šaltkalvių cechas.  Tai laikome pirmuoju cecho statutu. Ši privilegija leido meistrams išvykti iš Vilniaus, o taip pat dirbti į Vilnių atvikusiems iš kitų miestų meistrams, tačiau draudė pasitraukti nuo meistro mokiniams ir pameistrams. Visi cecho nariai  privalėjo griežtai laikytis cecho statuto, o nepaklususieji buvo šalinami iš cecho  ir uždraudžiama versti amatu. Tuo metu Vilniuje suskaičiuota net 42 amatai, nors ne visi amatininkai buvo susiorganizavę į cechus. Cecho kaip organizacijos pagrindas yra jo statutas. Paprastai cecho statutą surašydavo patys amatininkai. Daugėjant cechų, vis dažniau dėl cechų statutų tvirtinimo buvo kreipiamasi į Didįjį kunigaikštį. Nors cechų statutai buvo laikomi amžinais ir nekeičiamais, tačiau, laikui bėgant, jie pasendavo, reikėdavo juos pataisyti ir papildyti.
 • 1552 m. Didysis kunigaikštis cechų tvirtinimo teisę perleido Vilniaus miesto valdybai  (magistratui). Todėl miesto valdyba stengėsi nepripažinti tokių privilegijų ir statutų, kurie po 1552 m., apeinant magistratą, buvo gaunami iš Didžiojo kunigaikščio. Kiekvieno cecho statuto tekstas buvo įrašomas rotušėje į miesto knygas, todėl jų tekstą buvo nesunku patikrinti, bet žymiai sunkiau buvo jį pakeisti. Tačiau naujoji tvarka nelabai teįsigalėjo, nes Didžiojo kunigaikščio statutas ar privilegija buvo laikoma didesnėje pagarboje.
 • 1569 m. ŽYGIMANTAS AUGUSTAS patvirtino savo tėvo ŽYGIMANTO I-ojo  privilegiją kalviams, šaltkalviams,  katiliams, prie jų prijungdamas ginklininkus ir dumplininkus. Ankstesnis statutas buvo papildytas punktais, nurodančiais, kad visi meistrai privalo pateikti kilmės, amato išmokimo dokumentus, darbo pavyzdį - "šedevrą".

 • 2001 metais įsteigta Lietuvos raktininkų asociacija apjungia visas dideles firmas, gaminančias raktus Lietuvos rinkoje. Kitaip tariant,    tai yra profesine organizacija, susivienijimas, kurio pagrindine veiklos rušis yra raktų gamyba. Asociacija neatsirado iš niekur nieko. Atlikome didžiulį darba, rinkdami istorinę medžiagą. 
  Iš istorinių šaltinių: Lietuvoje metalines spynos ir raktai naudojami nuo IX amžiaus, cilindrinės spynos - nuo XI-XII amžių, o pakabinamosios spynos - nuo XV-XVI amžių.
  Spynų gaminimu ypač garsėjo Vilniaus ir Klaipėdos amatininkai.  Jų darytos spynos buvo vartojamos iki XX a. 3-4 dešimtmečių. Fabrikiniu būdu spynas pradėta gaminti XIX a. pabaigoje Kaune. XVI a. pirmoje pusėje cechų daugėjo labai sparčiai.
   
 • Šiuo metu į Lietuvos raktininkų asociaciją įeina 16 raktų ir spynų centrų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,  Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Šilutės ir 1 raktų ir spynų centras iš Estijos. Šios firmos dirba su šiuolaikiniais įrengimais, kurių gamintojai yra "SILCA", "ORION", "JMA", "MUL-T-LOCK", "FAB", "GERDA" ir kiti.
  Paslaugų teikimo spektras pastoviai plečiasi, neapsiribojama vien tik raktų gamyba. Dabar raktininkai gamina užraktus, instrumentus, pardavinėjo ir įstato spynas, duris, atlieka avarinį namų, automobilių, seifų spynų atidarymą.
   
 • 2003 m. tapome ELF (European Locksmith Federation) nariais.
 • 2009 m. Varšuvoje, Europos Federacijos konvencijoje, LRA Prezidentas Jaroslav Chont, visuomeniniais pagrindais, buvo išrinktas direktoriumi ELF Rytų Europos šalyse.